Site Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi

Section Turizm Ticaret A.Ş. ve travelopt.com (ikisi birlikte "travelopt.com" olarak anılacaktır), Sitede ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakın.

Kullanım Konusundaki Kısıtlamalar

Bu site (travelopt.com), Section Turizm Ticaret AŞ’ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için ziyaret etme, görüntüleme, işlem yapma ve bu siteden kendinize malzeme indirme hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, travelopt.com İnternet Sitesinin ("Site") kullanılmasına ilişkin bu koşullarla bağlı olduğunuzu ve hem bu koşullara hem de Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, travelopt.com, sizin Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir, siparişlerinizi iptal edebilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

travelopt.com; uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama, tatil turu, seyahat sigortası, event bileti ve diğer seyahat ürünlerini online olarak satmaktadır. Söz konusu fiyatlar travelopt.com tarafından tespit edilmez. Söz konusu hizmetlerin asıl sahibi olan ana sağlayıcılar tarafından belirlenen satış politikalarına göre, bizim bir ürünü sattıktan sonra değiştirmemiz veya bedelini iade etmemiz yine bu sağlayıcıların belirlediği kurallar dahilindedir.

Erişim ve Müdahale

Web sayfalarımızı veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden bizim açık ve yazılı iznimizi almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. travelopt.com web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağınızı, altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden travelopt.com'un açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, yetkisiz satış, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Sorumluluğun Reddi

travelopt.com, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. travelopt.com, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar travelopt.com, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. travelopt.com, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. travelopt.com, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Siz (travelopt.com değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

Öte yandan siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacı da dahil, siteyi kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararların gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.

Sorumluluğun Sınırlanması

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, travelopt.com, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; travelopt.com malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Travelopt'u  kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Travelopt'un sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Travelopt malzemelerinden ya da Travelopt'un herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Travelopt'u kullanmamaktır.

travelopt'a lisans

Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, travelopt.com'a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında travelopt.com şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur:

1. Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açmak ya da sunmak.
2. Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.

Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

Etkileşimli Alanlar

Bu hizmet, travelopt.com'a bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir. travelopt.com, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz:

- Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek
- Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel ve ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek.
- Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka her türlü malzeme postalamamak ya da iletmemek.
- Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka her tür malzeme postalamamak ya da iletmemek.
- Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da her tür malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak.

Bu hizmeti kullanırken, travelopt.com'un forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, travelopt.com, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

Ödeme Yöntemleri

travelopt.com'da yer alan hizmetlerin son fiyatları gerçek zamanlıdır. Sitede yapılacak her türlü online işlem kredi kartı ile gerçekleştirilir.

Son Bulma

Bu anlaşma, travelopt.com tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, sisteme erişme yetkiniz artık yoktur ve siteden bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Diğer

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Ayrıca, İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.